Sydfyn mangler arbejdskraft

09.05.2017

Projektet 3P-Netværket går nye veje i forsøget på at skaffe arbejdskraft ved at etablere et mentornetværk målrettet flygtninge. 

Projektet tager udgangspunkt i de nuværende udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til det sydfynske erhvervsliv, hvorfor de i fremtiden i høj grad vil være afhængige af flygtninge og indvandrere til at dække deres arbejdskraftbehov. Projektet udføres af Erhvervsintegration Nord, og der kan læses mere om 3P-netværket og udfordringerne ved at besøge projektet her på hjemmesiden. 
 
 

NETVÆRK

I dag er det en tendens, at mange danskere finder nyt job eller besætter ledige stillinger gennem et allerede eksisterende netværk – et netværk som flygtninge endnu ikke har. Projektet vil derfor mindske og måske helt fjerne flygtninges netværksbarrierer ved at etablere et mentorforløb.
 
 

MENTORFORLØB

I mentorforløbet bliver flygtninge matchet med en ressourcestærk erhvervsleder, der skal bringe sit eget netværk i spil og ligeledes vejlede om karrierevalg, jobsøgning og den danske arbejdsmarkedskultur. Formålet er, at de sydfynske virksomheder på sigt får veluddannet arbejdskraft ud af forløbene. En af projektdeltagerne, Ousama Osman, har allerede fået en mentor, fortæller han til TV2.
 

Der kan læses meget mere om de igangværende mentorforløb ved at besøge linket nedenfor, hvor TV2 ligeledes fortæller mere om Ousamas oplevelser i projektet.

Projektet

Industriens Fond støtter projektet 3P-Netværket med 1,4 mio. kr. Det er Erhvervsintegration Nord, der er tovholder på projektet, og der kan læses meget mere om det via nedenstående link.
 

Temaindkaldelse 

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse, der sigter efter at afhjælpe virksomheders behov for arbejdskraft via målrettet opkvalificering, rekruttering og ansættelse af nyankommne flygtninge. Læs mere om temaindkaldelsen fra Industriens Fond gennem linket nedenfor.