Metalindustrien besætter ledige jobs med flygtninge

22.05.2017

I Projekt Ny Fremtid er flygtninge med til at afhjælpe den akutte mangel på arbejdskraft i metalbranchen i Herning Kommune.

I dag er mangel på kvalificeret arbejdskraft en stor udfordring for mange virksomheder i Herning Kommune og særligt metalindustrien mangler hænder. Projekt Ny Fremtid har i det seneste år haft til formål at imødekomme dette gennem målrettet opkvalificering af nyankommne flygtninge til jobs i kommunen, hvor de bl.a. tilknyttes en virksomhed, der tilbyder praktik. Læs mere om projektet her på hjemmesiden.

UDFORDRINGER

Undervejs har projektet haft udfordringer, der særligt relaterer sig til faglige og sproglige kvalifikationer, da de nyankommne flygtninge ikke besidder de nødvendige kompetencer, der efterspørges i metalvirksomhederne, hvilket har ført til justeringer i uddannelsesforløbene for at opkvalificere og give flygtningene de bedste forudsætninger for praktikforløbet.
 

RESULTATER 

Efter projektets første år er 25 flygtninge blevet aktiveret, hvoraf 7 af dem er kommet i beskæftigelse. De resterende kandidater er enten i gang med praktik- eller uddannelsesforløb, og ifølge Herning Kommune betragtes dette som en succes, hvis man måler sig med lignende projekter. En af projektdeltagerne, Mahmoud Zito fra Syrien, er i tre måneders praktikforløb på Herning Containerfabrik, men håber på fastansættelse en dag.

Projektet udføres af Herning Kommune i samarbejde med blandt andre LærDansk Herning, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Herningsholm Erhvervsskole og i perioden 2016-2019 forventes 100 flygtninge at deltage i projektet. Der kan læses mere om Projekt Ny Fremtid, udfordringerne og Mahmoud Zitos oplevelser i projektet ved at besøge nedenstående links:

PROJEKTET

Industriens Fond støtter Projekt Ny Fremtid med 6,2 mio. kroner. Det er Herning Kommune, der er tovholder på projektet, og der kan læses meget mere om det via nedenstående link.

PARTNERE

Det er Herning Kommune, der er tovholder på projektet og de involverede partnere kan besøges via nedenstående links.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse, der har til formål at afhjælpe virksomheders behov for arbejdskraft via målrettet opkvalificering, rekruttering og ansættelse af nyankommne flygtninge. Læs mere om temaindkaldelsen fra Industriens Fond gennem nedenstående link.