Diplomer til ingeniører med flygtningebaggrund

14.02.2017

Tirsdag den 7. februar blev der taget officiel afsked med det første hold af flygtninge, der er igennem forløbet i projektet Professional Engineering Academy og nu er på vej ud på det danske arbejdsmarked.

De første 24 ingeniører med flygtningebaggrund har været gennem Professional Engineering Academy, der startede tilbage i september 2016. Tirsdag den 7. februar 2017 modtog de diplomer og rosende ord for deres deltagelse i forløbet, og næste skridt for dem er det danske arbejdsmarked. 
 
 

FLYGTNINGE SKAL IND PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED 

Projektet Professional Engineering Academy har til formål at hjælpe flygtninge med ingeniørbaggrund ind på det danske arbejdsmarked, hvor netop ingeniørkompetencerne efterspørges. Programforløbet består blandt andet af kurser, virksomhedsbesøg og praktikforløb. Læs mere om projektet og forløbet gennem nedestående link. 
 
I slutningen af februar starter endnu et nyt hold af kandidater.
 
 

FLERE PROJEKTER

Projektet er ét ud af flere, der blev søsat i forbindelse med fondens særlige temaindkaldelse om at besætte ledige danske jobs med flygtninge. Projektet er et samarbejde mellem en række danske virksomheder, Plastindustrien, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Furesø og Herning Kommuner, Kommunernes Landsforening, Integrationsnet og ingeniørforeningen IDA.
 
 

PROJEKTET

Projektet Professional Engineering Academy er støttet med 3,1 mio. kr. af Industriens Fond og vil medvirke til at sikre en øget arbejdsstyrke via et fagligt målrettet opkvalificeringsprogram for flygtninge med ingeniørbaggrund. 

PARTNERE

Projektet er udviklet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med blandt andre Plastindustrien, Dansk Erhverv og Dansk Industri. Besøg partnerne nedenfor. 

TEMAINDKALDELSE

Industriens Fond laver en særlig indsats, der skal hjælpe danske virksomheder med at få besat ledige stillinger med flygtninge. Det gøres gennem en temaindkaldelse, der sætter fokus på arbejdsudbud og flygtninges indtræden på arbejdsmarkedet. Læs mere om indsatsen på hjemmesiden