ARBEJDSSTYRKEUDVIKLINGPROJEKT BÆRER FRUGT

15.10.2018

8 FLYGTNINGE OG 8 ERFARNE KOLLEGER ER NETOP GÅET I GANG MED ET 2-ÅRIGT UDDANNELSESFORLØB SOM INDUSTRIOPERATØR. DE 6 VIRKSOMHEDER, SOM ER GÅET SAMMEN OM AT SIKRE SIG KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT VIA PROJEKTET VIRKSOMHEDSDREVET STRATEGISK ARBEJDSSTYRKEUDVIKLING, HAR STORE FORVENTINGER TIL PROJEKTET.

Virksomheder på tværs af brancher har de seneste år oplevet udfordringer i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Det fik i 2016 seks virksomheder i Østjylland til at gå sammen under projektet ’Virksomhedsdrevet Strategisk Arbejdsstyrkeudvikling’.

Omdrejningspunktet for projektet har været, at virksomheder selv afhjælper deres mangel på kvalificeret arbejdskraft. Dette gøres ved at løfte allerede ansatte fra ufaglært til faglært og parallelt hermed benytte den frigjorte arbejdsplads til en opkvalificeringsmulighed, herunder 2-årige uddannelsesforløb som industrioperatører.
 

OPKVALIFICERING

Forløbets omdrejningspunkt er et virksomhedssamarbejde, hvor flygtninge over 3,5 år opkvalificeres til faglært industrioperatør. IGU-ordningen bruges som opkvalificering af flygtningene til at kunne starte på uddannelses sammen med erfarne kolleger fra arbejdspladsen.

Det første uddannelsesforløb som industrioperatør er netop skudt i gang med deltagelse af 8 flygtninge og 8 af virksomhedens ufaglærte danske medarbejdere, og der er høje forventninger til forløbet, som projektet forventer vil munde ud i ordinær beskæftigelse til alle deltagere efter projektets ophør.  

OM PROJEKTET

Projektet har til formål at få virksomheder til at samarbejde om at skabe øget udbud af efterspurgt faglært arbejdskraft gennem strategisk uddannelsesløft af allerede ansatte og af nyankomne flygtninge.

TEMAINDKALDELSE

Projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse kaldet Vi Mangler Hænder. Læs meget mere om tiltaget her.

KONTAKT

Spørgsmål vedrørende Industriens Fonds engagement i initiativet kan stilles til fondens sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk