Talent Programme Aarhus

En tidlig indsats og et intensivt talentforløb skal få de dygtigste flygtninge hurtigt ind på arbejdsmarkedet.

En del nyankommne flygtninge besidder kvalifikationer og personlige potentialer, der efterspørges på det danske arbejdsmarked. De er motiverede for at arbejde, men det kræver, at asyl- og integrationsfasen udnyttes aktivt til både kompetenceafklaring og opkvalificering.

Desuden kræver det, at virksomhedernes behov afdækkes og efterspørges. Talent Programme Aarhus vil udnytte overgangsfasen på asylcentrene til at starte en virksomhedsrettet indsats for de bedst kvalificerede blandt kommunens tildelte flygtninge til lokalområdets arbejdskraftbehov.
 

FORMÅL

Projektet Talent Programme Aarhus vil – med afsæt i udvalgte virksomheders behov for arbejdskraft – udnytte asyl- og integrationsfasen til at udvælge de 50 mest lovende talenter blandt kommunens tildelte flygtninge og afprøve en model for et målrettet, hurtigt og intensivt match med udvalgte virksomheder.

Projektet skal dermed sikre en effektiv og motiverende proces for de mest kompetente og arbejdsmarkedsparate flygtninge, således at de ressourcestærke og motiverede ikke ”demotiveres” og tabes i en unødig ventetidsproces i asyl- og integrationsfasen.
 

METODE

Til at begynde med gennemføres en udvælgelsesproces hvor 50 talentfulde nyankomne flygtninge identificeres. Efter det indledende udvælgelses- og introforløb bliver kandidaterne indsluset i et talentprogram, der omfatter en intensiv håndholdt indsats, hvor både den nytilkomne flygtning og virksomheden klædes på og følges tæt undervejs.

Programmet består af et individuelt tilrettelagt forløb med op til tolv måneders virksomhedsforløb og er understøttet af sprogundervisning, virksomhedsmentorer, fælles kurser og personlige vejledere. Kandidater der ikke udvælges efter introforløbet, fortsætter i Aarhus Kommunes ordinære integrationsprogram.

Der er med Talent Programme Aarhus tale om et demonstrations- og udviklingsprojekt, som vil udvikle, afprøve og udbrede nye metoder, der sigter på at kunne implementeres i såvel Aarhus Kommune som i andre interesserede kommuner over alt i Danmark.

Udover Aarhus Kommune og konsulenthuset Pluss vil projektet også få deltagelse af en række virksomheder, mens der ligeledes er etableret et samarbejde med Erhverv Aarhus og LO Aarhus.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Talent Programme Aarhus

Projektejer: 
Aarhus Kommune

Tid: 
2016 - 2018

Støttet med: 
4,4 mio. kroner

TEMAINDKALDELSE

Projektet Talent Programme Aarhus udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Læs alt om temaindkaldelsen her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Vibeke Jensen
Beskæftigelseschef
Telefon: 29 20 83 30
Mail: vje@aarhus.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk