Tidlig kompetenceafklaring sørger for flere hænder

22.04.2017

Projektet Talent Management har nu screenet 232 flygtninge, som efterfølgende skal matches med de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 

Projektet foretager en kompetenceafklaring af flygtninge allerede imens, de er på asylcenter for at finde kvalificeret arbejdskraft allerede inden boligplacering finder sted. Dette giver både kommunerne bedre vilkår for en tidlig virksomhedsrettet indsats, og en hurtigere vej til integration og selvforsørgelse for flygtningene.

KOMPETENCER

Projektet har allerede foretaget en kompetenceafklaring på 171 kandidater, som blandt andet indeholder en forventningsafstemning i forhold til, hvilke kompetencer arbejdsmarkedet efterspørger, men også hvilke krav der stilles til medarbejdere i danske virksomheder. Ud af de 171 kandidater er der etableret 49 kompetenceafklarende forløb på virksomheder. Læs mere om projektet og forløbet ved at besøge artiklen nedenfor.

MÅLET

Integrationsnets målsætning er, at 500 flygtninge bliver kompetenceafklaret i løbet af projektet, og forhåbningen er, at en tredjedel af dem kommer i arbejde. Projektet blev søsat i forbindelse med fondens særlige temaindkaldelse om at besætte ledige danske jobs med flygtninge og udføres i samarbejde med blandt andet Sønderborg Kommune, Danfoss og Asylprojekt Sønderborg. Læs mere om temaindkaldelsen og projektet her på hjemmesiden.

PROJEKTET

Projektet Talent Management er støttet med 6,5 mio. kr. af Industriens Fond og vil foretage en tidlig kompetenceafklaring af nyankommne flygtninge for at sikre et bedre match mellem fordelingen af flygtninge og de jobmuligheder, der findes i de deltagende kommuner.

PARTNERE

Projektet er udviklet af Integrationsnet i samarbejde med blandt andre Sønderborg Kommune, Danfoss og Asylprojekt Sønderborg. Besøg partnerne nedenfor. 

TEMAINDKALDELSE

Industriens Fond laver en særlig indsats, der skal hjælpe danske virksomheder med at få besat ledige stillinger med flygtninge. Det gøres gennem en temaindkaldelse, der sætter fokus på arbejdsudbud og flygtninges indtræden på arbejdsmarkedet. Læs mere om indsatsen på hjemmesiden