Projekt Ny Fremtid

Opkvalificering af nyankomne flygtninge skal være med til at udfylde efterspørgslen efter flere hænder i metalbranchen i Herning.

Virksomheder i Herning Kommune mangler arbejdskraft. Og ifølge Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande forventes det, at der i de kommende år skal ansættes op til 400 udenlandske medarbejdere i området.
 

FORMÅL

Med Projekt Ny Fremtid vil Herning Kommune sammen med blandt andet Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande imødekomme ovennævnte udfordring. Det skal gøres ved at opkvalificere op til 100 af kommunens nyankommne flygtninge så de matcher den efterspørgsel efter metalarbejdere, som kommer fra det lokale erhvervsliv. Projekt Ny Fremtid vil således sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke til metalbranchen i Midtjylland.
 

METODE

Projektet vil afdække de konkrete kvalifikations- og uddannelsesbehov hos det lokale erhvervsliv og herefter udvikle og gennemføre et skræddersyet opkvalificeringsforløb på Herningsholm Erhvervsskole. Endelig vil de udvalgte borgere udsendes i praktikforløb i de involverede virksomheder i metalindustrien.

Undervejs i forløbet vil en række andre centrale aktiviteter anvendes – baseret på virksomhedernes konkrete behov, samt de deltagende borgeres forudsætninger. Disse aktiviteter består af almindelig danskundervisning, brancherelateret danskundervisning, kompetenceafklaring og realkompetencevurdering samt støtte til både virksomhed og borgere via virksomhedsansatte mentorer.

En række virksomheder er allerede involveret i projektet, men tanken er at hele, eller det meste, af metalbranchen i Herning Kommune vil få gavn af projektet. Ud over Herning Kommune og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande deltager også LærDansk Herning, Herningsholm Erhvervsskole og Dansk Metal Herning i projektet.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Projekt Ny Fremtid

Projektejer: 
Herning Kommune

Tid: 
2016 - 2019

Støttet med: 
6,2 mio. kroner

TEMAINDKALDELSE

Projekt Ny Fremtid udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Læs alt om temaindkaldelsen her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Carsten Lagoni
Beskæftigelseschef
Telefon: 96 28 40 05
Mail: bskcl@herning.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk