Projekt om integrationsforløb afsluttet

27.03.2018

49 deltagere med flygtningebaggrund fik for nyligt overrakt diplomer for gennemførelsen af kompetenceforløbet Professional Engineering Academy, som skal styrke deres jobmuligheder i Danmark.

Gennem de sidste 18 måneder har 49 kandidater, der alle har en ingeniør- og naturvidenskabelig baggrund, fået hjælp til at præsentere deres kompetencer over for danske virksomheder gennem et 16 ugers kompetenceafklaringsforløb, som blandt andet har bestået af virksomhedspraktik, mentorforløb og jobsøgning. 
 

FLERE HÆNDER

I løbet af projektet er det lykkedes 12 af deltagerne at få job, hvoraf de 4 er decideret fagrelevante job. Derudover har 12 af deltagerne påbegyndt, eller står for at skulle begynde, en universitetsuddannelse, hvor de føjer en kandidatoverbygning til deres bachelorbaggrund. 
Metoderne, erfaringerne og resultaterne fra projektet er sammenfattet i en e-bog, som kan læses gennem nedenstående link:

INDSATSEN FORTSÆTTER

Professional Engineering Academy blev etableret som en del af Industriens Fonds temaindkaldelse om at besætte ledige danske jobs med flygtninge. Læs mere om indsatsen fra Industriens Fond.

Projektet har været under ledelse af Ingeniørforeningen IDA sammen en bred kreds af partnere, heriblandt Plastindustrien, Dansk Industri og Dansk Erhverv – med det formål at lette højtuddannede flygtninges vej til et job i Danmark. Læs mere om projektet her på hjemmesiden.

Selv om projektet officielt er slut, fortsætter IDA med at understøtte deltagerne. I løbet af foråret 2018 etableres et netværk i regi af projektet, som bygger videre på det arbejde, som kandidaterne har påbegyndt i forhold til jobsøgning og fastholdelse på det danske arbejdsmarked.
 

PROJEKTET

Projektet har haft til formål at lave et integrationsprogram for at lette adgangen til det danske arbejdsmarked for ingeniører og naturvidenskabelige kandidater med flygtningebaggrund. Læs mere om projektet her på hjemmesiden.

E-BOG

Erfaringer og resultater fra projektet er gengivet i en e-bog, som er tilgængelig gennem følgende link: 

PEA - e-bog - Industriens Fond

TEMAINDKALDELSE

Professional Engineering Academy blev etableret som en del af Industriens Fonds temaindkaldelse om at besætte ledige danske jobs med flygtninge. Læs mere om indsatsen fra Industriens Fond.