JobMatch

Projektet vil foretage en målrettet rekruttering af flygtninge til brancher med konkret efterspørgsel efter arbejdskraft.

Projektet tager sit afsæt i den voksende udfordring med mangel på arbejdskraft. Transportbranchen alene forventer inden for de nærmeste år en mangel på mellem 2.500 og 3.000 chauffører, mens den generelt lave ledighed også blandt lokale produktionsvirksomheder skaber en øget opmærksomhed på at rekruttere bredt til timelønsområdet - også blandt udlændinge. En uholdbar situation - særligt set i lyset af tilstedeværelsen af en stor gruppe flygtninge, hvoraf mange er meget motiverede for at arbejde, og flere besidder arbejdsmarkedsrelevant erfaring.

Projektet JobMatch vil derfor ”vende” integrationsindsatsen om og vise værdien af en pull-strategi baseret på virksomhedernes reelle medarbejderbehov samt let tilgængelige og ”kendte” rekrutteringskilder.

Udover Ramsdal Gruppen deltager på nuværende tidspunkt også Fredericia, Kolding, Nyborg, Kerteminde og Tønder Kommune, samt syv konkrete virksomheder. Der vil dog blive lavet samarbejdsaftaler med yderligere kommuner og virksomheder. Derudover etableres et samarbejde med relevante sprog- og AMU-centre efter behov.
 

METODE

Projektet vil danne to branchespecifikke virksomhedsnetværk af 20-25 virksomheder i henholdsvis transportbranchen og fremstillingsindustrien baseret på kortlægninger af virksomhedernes rekrutteringsbehov og krav til nye medarbejdere. Netværkene skal også fungere som en kollektiv dialogpartner i kommunernes opsøgende indsats.

Dernæst vil der etableres forsøg med indslusningscentre (virksomhedsforelagte screenings-, personlighedstest-, og introduktionsforløb), hvorefter der faciliteres 24 måneders brancherettede IGU-forløb for de flygtninge, der er ”kommet igennem” ansættelsessamtaler og personlighedstests.

Endelig sættes der også fokus på de kulturelle udfordringer for virksomhederne via kulturmøde-arrangementer på arbejdspladsen samt rådgivning til ledelser.
 

MÅLSÆTNINGER

Projektets overordnede mål er at hjælpe virksomhederne med at tiltrække kompetente medarbejdere - og samtidig bistå kommunerne med en varig jobplacering af flygtninge og migranter. Konkret er målene:

  • At samle en gruppe i hver af de to brancher på 20-25 virksomheder omkring en fælles rekruttering.
  • At udvikle et digitalt værktøj til mere effektiv medarbejderrekruttering.
  • At gennemføre 160 integrationsuddannelsesforløb, hvor 120 af deltagerne overgår til ordinær ansættelse og 20 af deltagerne påbegynder en erhvervsuddannelse.
  • At arbejde med modtagelse / fastholdelse i virksomheden.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
JobMatch

Projektejer: 
Ramsdal Gruppen

Tid: 
2016 - 2019

Støttet med: 
4,3 mio. kroner

TEMAINDKALDELSE

JobMatch-projektet udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Læs mere om temaindkaldelsen her.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Karl-Erik Nielsen
Adm. direktør
Telefon: 76 30 01 01
Mail: ken@ramsdalgruppen.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk